#2 - Hvorfor velger du én moské fremfor en annen?
Refleksjoner med Wakas MirSeptember 02, 202000:16:4515.43 MB

#2 - Hvorfor velger du én moské fremfor en annen?

I denne episoden har jeg samtaler med ulike personer om det aktuelle emnet, og vi utforsker hvorfor noen velger en bestemt moské fremfor en annen. Gjennom disse samtalene søker vi å forstå de forskjellige faktorene som kan påvirke en persons valg av en spesifikk moské, og hvordan disse valgene kan variere basert på individuelle preferanser, tro og bakgrunn.